Hot spot!

Gamleby sportfiskeklubb bildades i december 2012 av en brokig skara med ett gemensamt intresse, sportfiske i alla dess former.

Det finns en väldigt bred och lång erfarenhet av sportfiske inom klubben. Vilket talar för att vi ska kunna infria medlemmars önskemål om tex: Fisketurer, kursverksamhet, studiebesök, fiskeresor, fisk och vattenvård, vattendragsvandringar, ljugarkvällar i klubblokalen, mm. Kom gärna med förslag.

  

Vision

Fanan i topp!

Gamleby sportfiskeklubb ska verka för friska vatten med starka fiskbestånd och att fiskvården hamnar i fokus i hela Västerviks kommun. Vi vill även medverka till att Kommunens attraktionskraft för gästande sportfiskare ökar.
Vi ser det som vår uppgift att i samarbete med olika aktörer försöka underlätta för dom naturligt förekommande arterna i våra vatten då dessa i många fall är hårt trängda av mänsklig aktivitet.
Vi vill ordna aktiviteter för att få fler att intressera sig för sportfiske och få en djupare kunskap om samspelet i naturen.
Genomföra barn och ungdoms verksamhet, då de en dag skall ta över där vi har börjat.
Göra Gamlebyån till en attraktion med havsöringen i centrum, inte genom att exploatera utan genom att återskapa och förbättra havsöringens tillgång till bra lek och uppväxtmiljö.