Klickbar karta med svenska fiskeregler!

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/SvenskaFiskeregler/

Här kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fria fisket

Flugfiske på kusten

Alla har rätt att fiska med handredskap utmed den svenska kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båt, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten. Förklaring till allmänt vatten finns på länsstyrelsens hemsida. Se länk här nedan.

Vår filosofi är att inte ta upp mer fisk än att man kan äta den färsk!

Det är alltid fiskarens ansvar att ta reda på vilka regler som gäller!

Lekfärgad havsöring. Ska absolut inte fiskas!!! Har du ändå oturen att få en ska den försiktigt släppas tillbaka för att fortplanta sig. Den på bilden ligger i vattnet under fotograferingen!

Tänk på:

  • Fredningsområden
  • Fågel- och sälskyddsområden

Information om vad som gäller hittas på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/fiske/Pages/default.aspx

Fiskeförbud råder vid åmynningarna under havsöringens lektid, 1 okt till 31 dec

Följande vattendrag inom kommunen har ett fredningsområde på 500 m :

Verkebäcksån, Almviksån, Gamlebyån och Loftaån inom Västerviks kommun. Marströmmen har 1000 meter. Se kartor över fredningsområden under fliken "Fredningsområden".

 

Svartfiske

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet.

Att tänka på om fisk ska återutsättas:

Så lite hantering som möjligt. Öringen på bilden är under 50cm och ska släppas tillbaka.

  • Använd tång eller peang vid avkrokning, undvik att håva eller ta i fisken
  • Undvik att lyfta upp fisken ur vattnet
  • Använd endast en krok per bete och helst enkelkrok
  • Vid fotografering behåll fisken i vattnet
  • Lyft ej fisken i käken, stjärtspolen eller magen

Gädda

Fiskeriverkets regler gällande Östersjön från 1 april 2010 tills vidare

Gäller handredskap, som spö, dörj-, angeldon-, trolling- och utterfiske. Max tre gäddor per fiskare och dygn får behållas. Endast gäddor med en storlek mellan 40 cm och 75 cm får behållas. Men vi i GSFK rekommenderar att ni tar upp högst 1 gädda per fiskare och dygn.

Förtydligande angående gäddsax
I havet är användande av gäddsax inte tillåtet för fritidsfiskare utan enbart för yrkesfiskare och den som fiskar med stöd av enskild rätt(fiskevattensägare). Gäddsax är inte ett handredskap och innefattas därför inte av begränsningen(3 gäddor mellan 40 och 75cm). Vi i GSFK anser att gäddsax borde total förbjudas, därför att gäddorna ofta skadas så allvarligt att dom knappast klarar sig om man till exempel ska returnera en för liten. Det är ganska vanligt att saxen sitter i ögat på gäddan. Har dessutom hittat flera stora, döda gäddor på våren med en sax runt gapet. Dom har förmodligen dött av syrebrist eller svält.

 

Död utter som fastnat i gäddsax.
Bild från länsstyrelsen
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionImages

Gös minimimått 40 cm

Öring minimimått 50 cm

Gipsavgutning 67cm, 4,1kg. Konditionsfaktor 1,36

Ta endast upp fisk i god kondition, återutsätt lekfärgad fisk och utlekt fisk(dessa är inga bra matfiskar). För att avgöra om en fisk är i god kondition kan man ta hjälp av en formel som kallas fulton: vikt i gr x 100/ längden x längden x längden. Ex: 2400 gr x 100/60 cm x 60 cm x 60 cm = 1,11 över 1.1 anses fisken vara i god kondition. Det finns en app "fulton kalkylator" att ladda ned på google play för att beräkna detta. OBS! Givetvis mäter eller väger man inte en fisk som ska släppas tillbaka. Detta får man göra med fisk som bedöms vara i god kondition och behålls, därigenom skaffar man sig kunskap i att bedömma konditionen. Ett tips är att på spöt mäta upp 52 centimeter(då är du på säkra sidan, vi vill inte ha några gränsfall). Gör en markering med tape eller liknande, då kan du lätt mäta fisken i vattnet med hjälp av spöt.

Under tiden 1.10 - 31.12 är det förbjudet att fiska i Gamlebyåns mynning och 500 m åt alla håll, för att inte störa lekvandrande havsöring. Dett gäller även mynningar Almviksån, Verkebäcksån, Loftaån och Marströmmen som har 1000 metersfredning. OBS! Det är fiskeförbud i dessa åar året runt om du inte är fiskerättsägare då gäller fredningstiderna ovan. Se kartor under fliken "Fredningsområden".

Lax minimimått 60 cm

Torsk minimimått 38 cm

Fisk som levande bete

Enligt jordbruksverket är det ett brott mot djurskyddslagen att använda fisk som levande bete/agn. Alltså att betrakta som djurplågeri!