Antal fulla släpkärror(ca 500kg).

2014

Gamlebyån: 2+3+1+3+1=10 (arbetet fortsätter juli 2015 för att inte störa djurlivet). Summa 5 ton.

 

Almviksån: 8 (Klart för i år). Summa 4 ton.