Fria vandringsvägar hela vägen

Kontakt har tagits med Västerviks kommun angående fiskeregler på komunens vatten, där man tillåter massfångande redskap i fiskars vandringsvägar. Vi skulle vilja att det ändras.

Med tanke på den arbetsinsatts vi är beredda att lägga ner för att förbättra lek och uppväxtmöjligheter, så skulle det kännas tråkigt om våra åtgärder riskerar att bara komma några få husbehovsfiskare (privatpersoner) tillgodo. Dessa husbehovsfiskare konkurerar med det så viktiga kustnära yrkesfisket som har problem med allt mindre fångster. Av erfarenhet kan vi säga att husbehovsfiskarna inte är så väl insatta i fiskars beteende eller gällande regler, och fiskar ofta på lekfisk och fisk under minimimått. Vilket inte främjar bestånden.

 

Vy från Garpeberget 2013-02-03

Medborgarförslag inskickat av Oskar Ahlsén

Jag och många med mig vill att Västerviks kommun ser över fiskereglerna för kommunens vatten. Vi vill att kommunen förbjuder mängdfångande redskap på sina vatten.

 

Sportfisket har stora utvecklingsmöjligheter i Västerviks kommun. Idag upprätthålls flera fiskbestånd genom fiskodling. Bättre vore att återställa de miljöer som genom mänsklig påverkan gjort att många fiskbestånd idag är hårt trängda, då skulle vi få självproducerande bestånd. Vi är flera eldsjälar som är beredda på att lägga ner ideellt arbete på att återställa dessa miljöer, men då vill vi ha kommunens stöd. Idag kan vem som helst lägga nät och långrev på kommunens vatten. Det innebär att det är helt lagligt att till exempel, lägga nät i en vik där gäddan leker eller rikta sitt nätfiske efter lekvandrande havsöringar. Om vi ska uppfylla EU:s vattendirektiv, att alla svenska vattendrag ska ha god ekologisk status senast 2021 är det hög tid att börja nu.

Kommunstyrelsens svar!

Gamlebyviken

Förslagsställaren, Oskar Ahlsén, önskar att kommunen ser över fiskereglerna för sina vatten och förbjuder mängdfångande redskap. Förslagsställarens motivering framgår av förslaget som bifogas.

De regler som gäller är att fiske med dragrodd, långrev (högst 100 krok) och nät får ske på vissa av kommunens vatten i Västervik. Olika nätlängd beroende på område. Utsatta redskap ska vara märkta med namn och adress.

Kommunen arrenderar också ut fiske till yrkesfiskare i vatten där ovannämnda regler ej gäller. Detta berörs ej av förslaget.

För att få ett underlag för den fortsatta processen och sitt ställningstagande om reglerna bör ändras eller ej bör kommunen skaffa sig en bild av situationen genom att försöka kartlägga omfattningen av husbehovsfiske med mängdfångande redskap och inhämta synpunkter även från dessa fiskare.

Samhällsbyggnadsenheten har för avsikt att göra denna undersökning och därefter återkomma med förslag till beslut om reglerna bör ändras eller ej.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen beslutar att med ovanstående anse medborgarförslaget besvarat och samtidigt tacka Oskar Ahlsén för engagemang i frågan.