Livet i ån

Husbyggande nattsländelarv, med hus av lite grövre sand och några växtdelar bak.

Lägg märke till larverna på stenen. Det är fjädermygglarver

Bäcknejonöga, leker i maj. Efter leken dör de, men lever som larver nergrävda flera år.

Kräfta som mist ena antennen

I Gamlebyån finns nu mera bara Signalkräfta