För att skydda de vilda havsöringsbestånden, gäller totalt fiskeförbud utanför mynningar vid havsöringsförande vattendrag från 1/10 till 31/12. Fiskeförbudet är till för att så många havsöringar som möjligt ska få möjlighet att vandra upp i vattendragen för att leka. De bruna områdena på kartorna är fredningsområden. Det innebär också att fiske efter andra arter inom dessa områden inte är tillåtet.

Övriga fredade områden

Inom Björkö naturreservat är det fria fisket undantaget. Även inom andra naturreservat och säl- och fågelskyddsområden kan restriktioner finnas.