Spätt, spadar och sten.

Skramstad. Vi började med att sprida ut block och sten. Många stenar som fanns i slänterna rullades ner i vattnet.

Skramstad. Där de planerade lekbottnarna skulle anläggas fördjupade vi.

Skramstad. Vi var många som deltog, vilket gjorde att man snabbt kunde se resultat.

Till Skramstad körde vi två lass med större block.

Skramstad. En del block rullade ner och lade sig perfekt, men de flesta spättade vi dit vi ville ha dem.

Skramstad. Leverans av 33 ton lekgrus från Fliseryd.

Skramstad. Vi sparade mycket tid och svett på att vi kunde använda maskin till utläggningen av lekgruset.

Skramstad. På första lekbottnen fick det plats mellan 5 och 6 ton!

Skramstad. Det som tog tid var omlastningen, eftersom grävmaskinen då fick köra runt till andra sidan.

Skramstad. I stort sett var det bara för oss att kratta ut gruset när grävaren gjort sitt.

Skramstad. På vissa platser fick vi guida grävaren med en person nere vid ån och en uppe vid grävaren.

Skramstad. Lekgruset på plats.

Skramstad. Utkrattat och klart.

Det blev totalt 6 stycken nyanlagda lekbottnar på sträckan vid Skramstad.

Skramstad. I början ser det lite onaturligt ut. Nyligen ilagda stenar och grus är ljusare än de befintliga.

Skramstad. En gammal dålig dubbeltrumma byttes mot denna halvtrumma.

Skramstad. Som kronan på verket byggde vi 3 trappor med tillhörande bänkar, för att öka tillgängligheten för de som är intresserade.

Även i byn körde vi dit två lass block.

En låååååång dag gick åt till att göra en provisorisk lösning vid vandringshindret i byn.

Stenhårt!

Brrrrrrrrrrrrrrr!

Efter en hel dag lyckades vi få till denna djupbalja på ca 80 cm.

Så här blev det. Plankan revs innan vintern för att inte riskera att isen skulle ställa till några bekymmer.

Behovet av att återställa miljöer där fiskar kan växa och föröka sig är enormt stort!