Almviksån

Efter den gångna sommaren, 2014, har vi haft ett mindre sidoprojekt med Almviksån. Den knappt 200 meter långa sträckan från mynningen till det befintliga vandringshindret vid kvarnen vid anrika tegelbruksmuseet håller en liten men grov stam av Havsöring. Våran tanke med projektet var att med små medel hjälpa den spillra av öringstammen som finns kvar och efter höstens lekobservationer så kan vi konstatera att våra åtgärder har gjort nytta.

Det vi har gjort är:

*Underlätta fiskens vandring igenom att avlägsna botten på en trasig vägkulvert som i lågflöden var ett befintligt vandringshinder.

*Placerat större sten i ån för att skapa ståndplatser åt fisken.

* Tillfört c.a 5 ton lekgrus fördelat på 3 olika lekbottnar. 

* Utfört ett El-Fiske för att undersöka tillväxten på öringstammen,  vilket visade på god täthet av fisk.

Utöver detta så har vi haft tillsyn vid ån och mynningen under den rådande fredningsperioden samt observerat öringleken.

För att kunna göra mer med ån så krävs stora ekonomiska och ideella insatser då flertalet vandringshinder är det som måste åtgärdas för att kunna få ett  livskraftigt ekosystem.